प्रमाणित विवरण मात्र कोपोमिसमा प्रविष्ट गर्न सहकारी विभागको निर्देशन

सहकारी विभागले प्रमाणित विवरण मात्रै कोपोमिसमा प्रविष्ट गर्न निर्देशनात्मक अनुरोध गरेको छ । सो विभागले जारी गरेको सूचनामा टीओटी (TOT) लिएको प्रशिक्षकबाट मात्र क‍ोप‍ोमिस सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नु/गराउनु हुन सहकारी संंघ संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

Leave a Reply