अग्रज महिला साकोस, मार्गदर्शन साकोस, लामो साँघु साकोस, सयपत्री साकोस र हाम्रो साकोसको अनुरोध

Leave a Reply