नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विप्रेषण कारोबारको सीमा रु.२५,००० निर्धारण

काठमाडौं/ नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वदेशमा विप्रेषणको कारोवार गर्दा प्रतिदिन , प्रति व्यक्ति , प्रति कारोबारको सीमा रु.१,००,००० बाट घटाएर रु.२५,००० सम्म निर्धारण गरेको जनाएको छ । सो बैंकद्वारा जारी सूचनामा विदेशबाट आएको विप्रेषणको रकममा भने सम्बन्धित व्यक्ति वा तिनको आफन्तलाई नगदमा नै भुक्तानी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

Leave a Reply