व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूबाट इजाजत प्राप्त बैंकको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । २०७८ कार्तिक २ गते जारी गरिएको सो निर्देशन अनुसार बैंकहरुले बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै व्याजदर परिवर्तन गर्न सक्ने छन् ।

Leave a Reply