आर.आर. क्याम्पसका बीए दोस्रो वर्षका विद्यार्थी चैत्र भित्र भर्ना हुनु पर्ने

काठमाडौं/ काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसले बीए(BA) प्रथम वर्षको परीक्षा दिएर बसेका आफ्ना विद्यार्थीहरुले बीए(BA) दोस्रो वर्षको भर्ना २०७८ चैत्र महिना भित्र गरी सक्नु पर्ने भनी सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचनामा बीए दोस्रो वर्षको कक्षा २०७९ बैशाख २ गतेबाट हुने उल्लेख छ ।

Leave a Reply