त्रि वि.,व्यवस्थापन संकाय ,परीक्षण नियन्त्रण महाशाखाको स्नातक तहको तेस्रो, पाचौं र सातौं सत्रको नियमित परीक्षा-२०२१ को परीक्षा फारम भर्ने बारे सूचना

Leave a Reply