प्रेस काउञ्सिल नेपालद्वारा बर्गिकरण नतिजामा पुनर्योग/पुन: र्मुल्याङ्कनका लागि पत्रपत्रिकाहरुलाई अनुरोध

काठमाडौं/ नेपाल प्रेस काउञ्सिल नेपालले आफूले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को पत्रपत्रिकाको बर्गिकरणको नतिजामा चित्त नबुझ्नेले पुनर्योग/पुन: मुल्याङ्कनको लागि आधार र प्रमाण सहित २०७८ माघ १६ गतेको मिति १५ दिन भित्र र दोब्बर दस्तुर तिरेर थप ७ दिन भित्र पत्रिकाको लेटर प्याडमा आधिकारिक दस्तखत र पत्रिकाको छाप सहित निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । सो काउञ्सिलले जारी गरेको सूचनामा दैनिक समाचारपत्रको हकमा राष्ट्रिय स्तरको लागि रु.१,२५० , प्रदेश स्तरको लागि रु.८७५ र स्थानीय स्तरको लागि रु.६२५ तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको हकमा राष्ट्रिय स्तरको लागि रु.१,००० , प्रदेश स्तरको लागि रु.७५० र स्थानीय स्तरको लागि रु.५०० शुल्क प्रेस काउञ्सिल नेपालको राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लि. सिंहदरबार शाखामा रहेको चल्ती खाता नं.११३०१००००४३०३००१ वा ग्लोबल आइएमई बैंक लि., सिनामंगल शाखामा रहेको चल्ती खाता नं.४०१०१००००१६० जम्मा गर्नु पर्ने तर साहित्यिक एवं भाषाभाषिका पत्रपत्रिकाहरुको हकमा भने उक्त शुल्कको आधा जम्मा गरेको भौचर भए पुग्ने जनाएको छ ।

प्रेस काउञ्सिल नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को पत्रपत्रिकाको बर्गिकरणको नतिजा ३ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा राष्ट्रिय स्तरका लागि १६५ , प्रदेश स्तरका लागि १६६ र स्थानीय स्तरका लागि ५५२ गरी जम्मा ८८३ पत्रपत्रिकाले निवेदन दिएका थिए भने ती मध्ये तीनै तहमा गरी ‘क’ वर्गमा २१९ ,’ख’ वर्गमा ४७६ , ‘ग’ वर्गमा १३७ , ‘घ’ वर्गमा १५ र नियमित तर हुबहु र बर्गिकरणमा नपरेका ३६ छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राष्ट्रिय स्तरका लागि १४९, प्रदेश स्तरका लागि १६९ र स्थानीय स्तरका लागि ५६० गरी जम्मा ८७८ वटा पत्रपत्रिकाले बर्गिकरणका लागि निवेदन दिएका थिए भने ती मध्ये तीनै तहमा गरी ‘क’ वर्गमा २३९ , ‘ख’ वर्गमा ४३१, ‘ग’ वर्गमा १६३ , ‘घ’ वर्गमा ० र नियमित तर हुबहु र बर्गिकरणमा नपरेका ४५ रहेको जनाइएको छ ‌।

प्रेस काउञ्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिकाहरुको बर्गिकरणको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/०७७ को नतिजा ।

Leave a Reply