सहकारी विभागको सहकारी संघ/संगठनलाई निर्देशन

सहकारी विभागले सहकारी संघ/संगठनका सञ्चालक समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन जारी गरेको छ । आज सो विभाले सहकारी संच/संगठनलाई निर्दैशन जारी गरेको छ ।

Leave a Reply