१६ वर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. सहितको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र पाउने

गृह मन्त्रालयले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तानको जन्म दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र नं. सहित जन्म दर्ता प्रमाण पत्र जारी गर्न भनेको छ । सबै स्थानीय तह, अनलाइन घटना दर्ता प्रणाली सञ्चालन भएका सबै तथा नेपाली कुटनीतिक नियोग, घटना दर्ता गर्न तोकिएका सबैैलाई गरेको पत्रचारमा सो विषय उल्लेख छ ।

Leave a Reply