आफन्त साकोस, संचित साकोस, थिमि स्वावलम्बन साकोस, निरन्तर महिला साकोस, बिरौटा साकोस, प्रेरक साकोस, सचेत साकोस, श्री मृगकुञ्ज मध्यवर्ती साकोस, चन्द्रोदय बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र श्री इन्द्रबराह कृषि सहकारी संस्था लि.को साधारण सभा सम्बन्धी सूचना

Leave a Reply