त्रि.वि.,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको,स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा फारम भर्ने बारे सूचना

Leave a Reply