त्रि.वि.,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुको एल. एल. बी. दोस्रो वर्ष र स्नातक तह तेस्रो वर्षको परीक्षा फारम बुझाउने बारे सूचना

Leave a Reply