शिक्षा सेवा आयोगद्वारा मा.वि.को अध्यापन अनुमती पत्रका लागि दर्खास्त माग

भक्तपुर/ शिक्षा सेवा आयोगले आजबाट अनलाइन प्रणाली मार्फत माध्यमिक विद्यालयको अध्यापन अनुमती पत्रको लागि दर्खास्त माग गरेको सूचना प्रकाशन गरेको छ ‌‌। शिक्षा सेवा आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सोही आयोगद्वारा आज जारी सूचनामा उल्लेख छ । उक्त अनुमती पत्र (License) लिन चाहने उम्मेद्वारले शिक्षा सेवा आयोगको अनलाइन दर्खास्त प्रणाली http :/license.tsc.gov.np मार्फत सम्पूर्ण विवरणहरु भरी नागरिकताको प्रमाण-पत्र, हालसालै खिचिएको फोटो , दस्तखतको नमुना , न्युनतम योग्यताको लबधाङ्क-पत्र , तालिमको प्रमाण-पत्र र समकक्षताको प्रमाण-पत्र स्क्यान (scan) गरी तोकिएको दस्तुर तिरी २०७९ पुस २९ गतेसम्म दर्खास्त पेश गर्नु पर्नेछ र दोब्बर दस्तुर तिरेर भने उक्त दर्खास्त २०७९ जेठ २ गतेसम्म उक्त दरखास्त पेश गर्न सकिने त्यसै सूचना उल्लेख गरिएको छ । सो दर्खास्त फारम www.tsc.gov.np बाट डाउनलोड गर्न सकिने जनाइएको छ ‌। तोकिएको समयमा रितपूर्वक पेश नभएका दर्खास्त भने मान्य नहुने समेत त्यस सूचना उल्लेख छ ‌

Leave a Reply