औषधि व्यवस्था विभागद्वारा १०३ किसिमका औषधि उत्पादन, पैठारी र पिक्रीमा प्रतिबन्ध

औषधि व्य्यवस्था विभागले १०३ किसिमका औषधि उत्पादन, पैठारी र विक्री गर्न निशेध गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले जारी गरेको सूचनामा सो विषय उल्लेख छ ।

Leave a Reply