सार्वजनिक शौचालयमा दिशा पिशाव गर्दा शुल्क नलिन काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगरभित्र सञ्चलानमा रहेका शार्वजनिक शौचालयमा दिशा पिशाव गर्नेसँग शुल्क नलिन शार्वजनिक शोचालयका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाइ अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आज जारी गरेको सूचनामा शार्वजनिक शौचालयमा दिशा पिसाव गरेकासँग शुल्क लिए कडा कारबाही गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक शौचालय सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई १५ दिनभित्र काठमाडौं महागरपालिकाको सार्वजनिक-निजी साझेदारी इकाईमा लिखित प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरेको पनि सो सूचनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक शौचालय सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले सार्वजनिक शौचालयमा पिसाव गरेको न्युनतम् रु.५ र दिशा गरेक‍ो न्युनतम् ‍रु.१० लिने गरेका छन् ।

Leave a Reply