आन्तरिक राजश्व विभागले कोपोमिसको प्रमाण-पत्र लिएका सहकारीलाई मात्रै कर चुक्ता प्रमाण-पत्र दिने

काठमाडौं/ आन्तरिक राजश्व विभागले कोपोमिसको प्रमाण-पत्र लिएका सहकारी संघ/संस्थालाई मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर चुक्ता प्रमाण-पत्र प्रदान गर्ने जनाएको छ । यही असार २८ गते उक्त निर्णय गरिएको सो विभागले जनाएको छ ।

Leave a Reply